Loading....

This content is available in the following languages: enEnglish

MIM COOP

Vakcinacija i dehelmintizacija životinja

Važne mjere zaštite zdravlja životinja.

Vakcinacijom kućnih ljubimaca, prvenstveno pasa i mačaka, smanjujemo mogućnost pojave niza zaraznih bolesti koje mogu ozbiljno ugroziti njihov život. Vakcinom u organizam unosimo umrtvljenog ili oslabljenog uzročnika bolesti i tako podstičemo organizam da stvori antitjela koja će u budućnosti štititi organizam od nastanka te iste bolesti. Aktivna antitjela se uglavnom stvaraju 10 do 14 dana od vakcinacije, a taj period zavisi od vrste vakcine, imunog statusa, tj. opšteg zdravstvenog stanja životinje. Tzv. kalendari vakcinacije zavise od mnogo faktora, a najvažniji je svakako uzrast, ali mogu biti i potpuno individualni i zavisiti od opšteg zdravstvenog stanja životinje.

Bolesti protiv kojih se radi vakcinacija pasa: bjesnilo, štenećak, zarazni hepatitis, korona, parvoviroza, leptospiroza, zarazni kašalj.

Bolesti protiv kojih se vakcinišu mačke: bjesnilo, panleukopenija (mačija kuga), rinotraheitis (zarazni kašalj), calici virus, mačija leukemija.

Čišćenje pasa i mačaka od crijevnih parazita, ili kako se stručno kaže – dehelmintizacija je jako važna mjera u zaštiti zdravlja životinja, a još više ljudi. Postoje određene parazitske bolesti koje se mogu prenijeti sa pasa i mačaka na ljude, kao što je na primjer ehinokokoza, a koje su vrlo opasne i mogu da ugroze i život čovjeku. I po samu životinju, a posebno po mlade životinje može da bude za život opasno ako su zaražene nekim od crijevnih parazita. Zbog tih razloga redovno čišćenje pasa i mačaka od crijevnih parazita je neophodno i odgovornost je svakog vlasnika da štiti kako sopstveno zdravlje i zdravlje svoga ljubimca, tako i zdravlje drugih ljudi i životinja.

MIM COOP

Naš tim

Naš stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom uvijek je spreman pomoći Vašem ljubimcu.

Partneri

Naši partneri

Povjerenje je ključ stvaranja dobrih poslovnih odnosa.

Back To Top