Loading....

VECTRA FELIS

VECTRA FELIS spot on za mačke

Šta je Vectra FELIS?

Vectra Felis je veterinarski proizvod koji se koristi kod mačaka za liječenje i sprječavanje infestacija buhama. Osim toga sprječava izlijeganje i razvoj buha u mačkinom okruženju.

Kako se Vectra Felis primjenjuje?

Vectra Felis je otopina za nakapavanje. Sadržaj jednog punog aplikatora Vectra Felis primjenjuje se direktno na kožu na bazi mačje glave nakon što se razmakne dlaka.

Preporučuje se da se VMP na mačkama primijeni naveče.

Koja je minimalna starost i težina mačke?

Vectar Felis se primjenjuje na mačkama minimalne starosti od 7 nedelja i težine od 0,6 kg do 10 kg.

Koliko dugo traje zaštita?

Jednom primjenom Vectra Felis sprječava se pojava buha tokom mjesec dana i prekida životni ciklus buha, čime se sprječava infestacija mačkinog okruženja tokom tri mjeseca. Potrebu za ponovnim tretmanom mačaka i vremenski razmak izmedu tretmana treba procijeniti veterinar.

Naša preporuka je da ga koristite redovno, jednom mjesečno, tokom čitave godine.

lz čega se sastoji Vectra Felis?

Jedan aplikator za nakapavanie od 0,9 ml sadrži 423 mg dinetofurana i 42,3 mg piriproxifena

Na koji način Vectra Felis djeluje?

Vectra Felis djeluje kao ektoparaziticid. To znači da ubija parazite koji se pojavljuju na koži ili u dlaci životinja, kao što su buhe koje se hrane kožom životinje. Dinotefuran je insekticid koji ubija insekte djelujući na receptore (ciljeve) u njihovu nervnom sistemu naziva nikotinski acetilkolinski receptori. Piriproksifen je regulator rasta insekata koji zaustavlja životni ciklus buha tako što uzrokuje stvaranje neplodnih jajašaca inhibira razvoj nezrelih buha u odrasle jedinke.

Gdje mogu kupiti Vectru Felis?

Vectru Felis potražite u svim bolje snadbjevenim veterinarskim stanicama, ambulantama i apotekama.

TELEFON ZA NARUDŽBE I INFORMACIJE:  051/308-400

 

 

 

Back To Top