Loading....

MIM COOP

Mim Coop Akcija

Poštovani,

Od sada u našoj ambulanti vršimo i laboratorijske analize sledećih parametara kod Vaših ljubimaca:

C-PROG – kvantitativno određivanje koncentracije progesterona iz uzoraka seruma ili plazme pasa. Test se koristi kao pomoć u cilju praćenja ovulacije, vremena parenja ili neuspjele trudnoće.

TSH – kvantitativno određivanje koncentracije TSH u uzorcima seruma ili plazme pasa. Test se koristi kao pomoć za detekciju tiroidnih oboljenja.

T4 – kvantitativno određivanje koncentracije T4 iz uzoraka seruma ili plazme pasa ili mačaka. Test se koristi kao pomoć prilikom dijagnostike poremećaja funkcije tiroidne žljezde.

CORTISOL – kvantitativno određivanje koncentracije kortizola iz uzoraka seruma ili plazme pasa ili mačaka. Test se koristi za dijagnostičko ili terapijsko praćenje adrenalne disfunkcije.

CPL – kvantitativno određivanje koncentracije cPL u uzorcima seruma ili plazme pasa. Test se koristi kao pomoć za detekciju pankreatitisa pasa.

FPL – kvantitativno određivanje koncentracije fPL u uzorcima seruma ili plazme mačaka. Test se koristi kao pomoć za detekciju pankreatitisa mačaka.

cCRP – kvantitativno određivanje koncentracije cCRP-a iz uzoraka pune krvi, seruma ili plazme pasa. Test se koristi za pomoć pri procjeni infekcije i inflamatornog odgovora.

Sve analize se rade u našoj ambulanti, na savremenim i pouzdanim aparatima.

Za sve informacije i zakazivanje termina pozovite na broj telefona 051/308-400
Zdrav, srećan ljubimac i zadovoljan vlasnik. 24 godine prijatelj Vaših ljubimaca veterinarska ambulanta MIM COOP.

Back To Top