Loading....

CARDIOCARE

ZA KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE PASA

Više od 75% starijih pasa ima bar neku formu srčanog oboljenja. Nekoliko faktora utječe na nastanak ovih bolesti: rasna predispozicija, pol, starost, tjelesna kondicija. Hronična bolest srčanih zalista se češće javlja kod malih rasa pasa, a oboljenja srčanog mišića kod srednjih i velikih rasa.

Kardiovaskularna oboljenja jedan su od najčešćih problema kod ljubimaca, a kongestivna srčana insuficijencija javlja se čak kod 20-40% pasa. Srčana oboljenja dovode do slabljenja funkcije samog srca. Za posljedicu srce nema snage da pumpa dovoljno krvi u tkiva i da ih snabdjeva kiseonikom i drugim hranjivim materijama.

Zdravlje srca vašeg ljubimca je bitno za kvalitet njegovog života. Od izuzetnog je značaja obratiti pažnju na preventivu srčanih bolesti ili upotpuniti terapiju suplementima koji utječu na bolji rad srca.

Kada se jednom ustanovi problemi sa radom srca važno je znati da će ova vrsta oboljenja biti prisutna do kraja života i iz razloga je Co-Q10 Cardio Care od izuzetne važnosti za dugoročno kardiovaskularno zdravlje pasa.

TELEFON ZA NARUDŽBE I INFORMACIJE:  tel:051/308-400

Back To Top